Performance Rock Climbing - מנויות/ים
ת"א
כניסה ומחירון
לפרטים נוספים
מנויות/ים
מנויות/ים נהנות/ים יותר!
מנוי בקיר יאפשר לכן/ם להגיע בכל זמני הפעילות, לטפס ולתרגל יוגה.

המנויות/ים שלנו ניהנות/ים משלל הטבות:
#השתתפות בשיעורי היוגה המתקיימים במתחם ללא תשלום.
#הנחות על מגוון מוצרי המזנון שלנו: בירה / שייקים / קפה. 
#הנחות על נעליים, על הסדנאות ועל הקורסים המתקיימים אצלנו.
#כניסה ללא תשלום לסניף באר שבע של Performance Rock. 
#הנחות והטבות במגוון עסקים בתל אביב. 
הטבות על מנוי חצי-שנתי ושנתי
#אירוח חברים: אחת לחודש, ניתן לארח חבר/ה לטיפוס ראשון אצלנו ללא תשלום.
#כרטיסיית כניסות לקיר "בולדר בחיפה".
#הקפאת מנוי: יש טיסה לחו"ל באופק? הגוף צריך מנוחה? אם אתן/ם לא יכולות/ים להגיע אלינו לשבוע ומעלה, ניתן להודיע מראש ולהקפיא את המנוי. במנוי חצי-שנתי ניתן להקפיא לשבועיים, במנוי שנתי ניתן להקפיא לחודש.  
מחירי מנויות/ים
מנוי חודשי: 250 שקלים

מנוי תלת-חודשי: 685 שקלים

(230 שקלים לחודש)

מנוי חצי-שנתי: 1,250 שקלים

(208 שקלים לחודש)

מנוי שנתי: 2,250 שקלים

(187.5 שקלים לחודש)