Performance Rock Climbing - כניסה ומחירון
ת"א
כניסה ומחירון
לפרטים נוספים
כניסה ומחירון
כניסה יומית
**כניסה לכל היום, ללא הגבלת שעות** 

כניסת בוקר: 40 שקלים
תקפה עד 16:00, בימי חול בלבד.

כניסת ערב וחג: 60 שקלים
תקפה מ-16:00, בימי חול, במהלך כל שישי-שבת ובחגים.

כניסת חייל/ת: 30 שקלים 
אפשרות להשכרת נעליים ב-5 שקלים

כניסת ילד/ה עד גיל 8: 40 שקלים
כרטיסיית היכרות: 3 כניסות ב-100 שקלים
3 כניסות סופר-זולות בכל שעות הפעילות - שווה ביותר!   
כרטיסיית ההיכרות ניתנת לרכישה בביקור הראשון בלבד. הכרטיסייה תקפה לחודשיים ואיננה ניתנת להעברה (יעזור לתת לעצמכן/ם ולנו צ'אנס). 
מנויות/ים
הטבות למנויות/ים:
השתתפות בשיעורי היוגה המתקיימים בקיר ללא תשלום. 
אחת לחודש - כניסת חבר/ה שלא ביקר/ה אצלנו לטיפוס ללא תשלום.
הנחות על נעליים, על קורסים ועל סדנאות המתקיימים במתחם.
כניסה ללא תשלום לסניף באר שבע של Performance Rock.
כרטיסיית כניסות לקיר "בולדר חיפה".

מחירי מנויים:
מנוי חודשי: 250 שקלים


מנוי תלת-חודשי: 685 שקלים
(230 שקלים לחודש)

מנוי חצי-שנתי: 1,250 שקלים
(208 שקלים לחודש)

מנוי שנתי: 2,250 שקלים

(187.5 שקלים לחודש)
כרטיסיית טיפוס: 11 כניסות ב-550 שקלים
11 כניסות ב-50 שקלים לכניסה.
הכרטיסייה תקפה לחצי שנה בלבד. היא איננה אישית וניתן להעביר אותה.